حذف ویروس باجگیر (باج افزار) از سیستم به صورت دستی

  • نویسنده : MostafaMov
  • ارسال شده در: 1 خرداد 1401
  • ارسال دیدگاه: 1